Posts

Showing posts from 2012

Dolormoestitia (Status krvi)

Image
U brojnim satima mojih lutajućih promišljanja, nijedno od njih ne bi me povelo na stazu samorefleksije koja se ticala moje lične sreće. Sabirale bi se strašne pomisli o bezdanima tuge i osude na jad drugih za koje sam bio direktan krivac - fitkvini ili ne...Nikada, međutim, nikada ne bih ni izdaleka pogledao na sopstvo u odeždi tuge. Čak i naknadna ideja o mogućnosti da to eventualno jednom učinim nije imala delotvorno dejstvo jer bi mi se ta ideja u isti mah učinila odveć nezanimljivom i praznom za mentalno testiranje. 
Došao sam do kraja. Ispričaću i kako. Ali ono što sa samrtnom ironijom smem da poslednji put primetim pred nastavak u „drugom stupnju evolucije“ jeste nakardni manjak prisećanja na osobite događaje i višak izvesnih otisaka ličnosti. Pokušavam da mislim umom koji sam krišom, tajno uobličio u mali duo: klavir i violinu. Voleo sam da dajem muzički oblik svojim mislima. Činile su mi se materijalnijim tako a ujedno dovoljno nezemaljskim da sam, zbog oba kvaliteta, želeo d…

...ergo non sum?

Image
"Ja sam misterija".
Negde, između prenosa dva novostvorena elektrona sa jednog aksona na drugi, misao se tim rečima obratila sebi.  
Tamno purpurni kosmos fabrike svesti bio je, verovatno, najprigodnija scenografija za takav zaključak. Zakulisna tvorevina svega opipljivog, nestvarnija od fantazije i predmet srditih sukoba, precrtanih tumačenja, večnih pitanja. Nestvarni mehanizam i dovoditelj do očaja Igrača Rečima, malobrojne kaste koji odabiraju da uski okviri jezika budu njihova dvosmerna kapija stvarnosti. I tu, u nedefinisanom nivou, u n-toj atomskoj orbiti, u neuhvatljvoj struni...baš tu, misao je uhvatila sebe za rep, a ultraljubičasta tmina se razmilela tek za koji foton.
Misao je razmišljala o posebnom mestu koje je zauzimala u stogoj hijerarhiji privatnosti i nije mogla da se seti nikoga privilegovanijeg od nje. Mogla je biti "pročitana" tek u arogantnoj igri retorskih figura osionih. Zaronjena u neprobojne sedimente ega, niko joj nije mogao …