Jehuda Amihaj: Kada Je U Pitanju Svijet

Kada je u pitanju svijet,
ja sam uvijek poput jednoga od Sokratovih učenika:
dok hodam pored njega slušajuć njegove muke i njegove povijesti,
samo mi preostaje da kažem:
Da, bez sumnje je tako.
Doista, njegove riječi su istinite.

Kada je u pitanju moj život: ja sam uvijek Venecija:
sve ono što su u drugima ulice, u meni su tekuća i mračna ljubav.

Kada je u pitanju krik, kada je u pitanju tišina,
ja sam uvijek ovnujski rog:
skupljam čitave godine jedan krik za Strašne dane.

Kada su u pitanju djela ja sam uvijek Kain:
lutalica prije djela, koje neću izvršiti,
ili poslije djela, koja se neće ponoviti.

Kada je u pitanju dlan tvoje ruke,
kada je u pitanju znak mojega srca,
i planovi moje puti,
kada je u pitanju natpis na zidu,
ja sam uvijek neznalica:
neću znati ni čitati ni pisati
i moja je glava poput vrhova divljih trava,
koje samo znaju za šuštanje i za smjer vjetra
dok sudbina huji kroza me, prema nekom drugom mjestu.


Comments

Popular posts from this blog

Ђуро Коруга: Шездесет - Савршен и хармоничан ентитет у креацији и еволуцији

Sreten Petrović: Mit, religija i umetnost

Ariana Huffington - Maria Callas (part I)