S. Bojanin: Život bez onoga koji bi voleo nije ljudski život

Sposobnost razumevanja drugog prepuštena je svakome od nas, u okviru sklonosti koje imamo kao ljudska bića obrađena domaćim vaspitanjem. *

Svaku doživljenu ljubav prema bilo čemu, sreću doživljenog druženja, muku životne teškoće proživljene sa nekim, nastojimo da zadržimo u svom sećanju. Sva ta obećanja su naši mali zaveti kojima nastojimo da spašavamo svoje ljudsko dostojanstvo i onda kada nam ono već izmiče iz ruku pod najezdom zaborava koji gase svetla iza nas. *

Sv. Avgustin kaže da čovek, ako sagleda svoju slabost (dakle, ako ostvari samouvid), postaje jak, što čini i smisao i način ostvarenja, svakog savremenog psihoterapijskog postupka. *

Moralnost sveta je jedna velika tajna kojom smo određeni, nosimo je u sebi, ona nas temelji u našem mentalnom zdravlju i nosilac je svih procesa samousavršavanja života što se u našoj prirodi odvija neprestano. *

Helensko-hrišćanska priča veli da je čovek u svojoj osnovi častan (Sokrat) ili dobar (hrišćansko učenje) pa kad shvati da njegovo ponašanje ne odgovara tome i da je u tome problem njegovog gneva i nesigurnosti, loša neraspoloženja izmiču i on dođe k sebi te ozdravi. Steći uvid ovde znači saznati i priznati svoju grešku, a taj doživljaj prati klasično pokajanje i preporod. Ovo je model koji su kao kalup primenjivali i Frojd sa seksualitetom kao idejom o osnovi ljudskog načina postojanja, i Adler koji je tim proncipom držao težnju za moć. Egzistencijalisti smatraju da je ostvarivanje težnje za smislom osnova ljudskog postojanja u okviru koje nastaju konflikti i psihički nemiri. *

Danas sasvim jasno znamo da ljubav prožima svet. Danas svi znaju ono u šta se do juče samo verovalo: - da ljubav kruži između ljudi, bivajući osnovom smisla njihovog postojanja - da ljubav nije samo halapljivost zadovoljenja onim što se voli, nego da je ona vrlina davanja i požrtvovanja za ono ili onog što daje smisao našem životu - da život bez onoga koji bi voleo nije ljudski život - da čovek bez razmene ljubavi nije zdrav, ili nije potpuno čovek *

Život nije repetitivni žrvanj naših sudbina. On se odvija linearno pod znakom obećanja kooja dajemo svetu već samim tim što postojimo naočigled sveta, sa našom smrtnošću što nas omeđuje, što nas podstiče da delamo. Ona nas podstiče na angažovanje i ne poništava pred onima koji nas vole. *

Smisao ljubavi je u tome da nam omogući život u neznanju i stalnim slutnjama. U svakom zanosu, u društvenom angažovanju, u ličnoj prijateljskoj ili erotskoj ljubavi, angažovani čovek bude prožet dragim slutnjama, koje ga sabiru sa mnoštva stvari, ideja i mogućnosti na ono matično kojim želi da ostvari svoje postojanje u harmoniji sveta sa pravim na pravom mestu. Ljubav nas održava u toj žudnji, dakle u tom neznanju čiju čar slutimo. Kada je ostvarimo, overavamo istinitost ili neistinitost tih slutnji. A ako se to ne desi, ostajemo u večnoj žudnji, neostvareni... *

Ne zamerajte sebi pri padovima vrline što vas na tim putevima presreću. Prepoznajte ih na vreme, i uspravljajte se da bi isti put nastavili. Poraza ne sme biti. Sve ovo oko nas, kao što vidite, sama su zgarišta koja se zatiru. Zar ne vidite kako gasnu i poslednji odnosi među ljudima. Ni stid više nije u modi. Mora se ponovo, iz početka.


Popular posts from this blog

Ђуро Коруга: Шездесет - Савршен и хармоничан ентитет у креацији и еволуцији

Hermes Trismegistus u svetlu Aleksandrijskog sinkretizma

Anri Bergson: O intuiciji